Advokatska Kancelarija Beograd - Srbija
Poštovani


Naša Advokatska kancelarija pruža sve pravno advokatske usluge zastupanja pravnih i fizičkih lica iz oblasti privrednog i medjunarodnog privrednog prava. Možete dobiti listu firmi naših referenci, koje smo zastupali kroz praksu poslednjih 20 godina.


Specijalizovani smo za:

Osnivanje i registraciju

- Preduzeća - mešovitih, stranih, i drugih oblika firmi;
- Privatizaciju - kupovina/prodaja ili pripajanje firmi;
- Zajednička ulaganja - Joint Ventures;
- Osnivanje Stranih predstavništava i drugih oblika registrovanja pravnih subjekata;
- Osnivanje "off shore" kompanija u svetu po nalogu;
- Za potrebe stalnog pravnog zastupanja i praćenja firmi;
- Mesečno, paušalno zastupanje, koje podrazumeva pružanje kompletne pravne zaštite i
  zastupanje od ugovornih do radno statusnih odnosa u preduzeću na osnovu posebnog
  ugovora koji se zaključuje;


Naš tim advokata, konsultanata, (3 partnera, tri saradanika, dva pravnika pripravnika) obezbediće vrhunski konsalting i stručnu pomoć u oblasti poslovnog konsaltinga, finansija i poreza, posebno uklučujući posebno:


- Zaštitu prava industrijske i intelektualne svojine;
- Arbitraže, međunarodne  i domaće;
- Naplata potraživanja po svim zakonskim osnovama; Naknada štete, nadoknada štete;
- Pružanje kompletne usluge iz oblasti poreskog, finansijskogi i bankarskog poslovanja preko
  svojih poreskih konsultanata;
- Likvidacije i gašenja preduzeća;
- Osiguranje i lizing;
- Radno pravni, ugovorni, obligacioni odnosi;
- Trgovinsko pravni odnosi;

Ugovori i promet nepokretnostima - poslovnog i stambenog prostora;


- Kupo-prodaja zemljišta, investicije "green field" projekti;
- Građevinske dozvole, parcele, legalizacija;
- Izdavanje, prodaja, stanova, lokala i dr;
- Uknjižba, kupoprodajni ugovori;
- Nasledivanje, testamenti, ugovori o dozivotnom izdrzavanju, pokloni itd;

Regulisanje statusa stranaca i domaćih radnika


- Vize i radne dozvole;
- Dozvole za boravak i rad u zemlji;
- Prijave i odjave radnika, procedura otkaza, tehnološkoh viškova, izrada akata, pravilnika


Korespodenciju i sudsku overu na engleskom jeziku i na drugim jezicima po potrebi
Po pozivu dolazimo u vašu firmu ili po dogovoru.Law Office - Advokatska Kancelarija
Consulting Firm

Mr. Petrović Milan
Mr. Jovičić Branko
Mr. Ćertić Dejan

Adresa:

Takovska 13
Beograd, 11000
Srbija

Tel:   + 381 11 322 7133
Fax:  + 381 11 323 0731
Mob: + 381 63 383 116

E-mail: office@businesslawserbia.com
E-mail: dejanpravo@verat.net
Website: www.businesslawserbia.com

Lawyers       Legislature      Real Estate      Links      Partners      Special Company Offer      Contact
copyright 2008 - sarovicp@gmail.com